Užitočné telefónne čísla

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Užitočné telefónne čísla

  Smerové číslo obce Senohrad pri volaní v SR 045
  Smerové číslo obce Senohrad pri volaní zo zahraničia 00421 45
  Informácie o telefónnych číslach 1181
  Informácie o medzinárodných telefónnych číslach 12149

  Integrovaný záchranný systém 112
  Hasičský a záchranný zbor 150
  Záchranná zdravotná služba 155
  Polícia 158
  Nemocnica - operátor 045/555 09 11
  Rýchla zdravotná služba - MNsP 045/555 09 68
  Poruchy – plyn 0850 111 727
  Poruchy – elektrický prúd 0850 111 468
  Poruchy – voda 0850 111 234