Symboly obce

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

  • Symboly obce

    Erb obce Senohrad ERB obce - v červenom štíte na zlatom vŕšku stojaci strieborný, zlatovlasý, zlatonimbovaný sv. Imrich v zlatom plášti, s ľavicou na srdci, v pravici so zlatou stopkou striebornej trojľalie, pri nohách ho z oboch strán sprevádzajú strieborné, šikmo nadol smerujúce radlice - lemeš a čerieslo - vľavo vyrastajú tri zlaté, vysoké, dovnútra prehnuté klasy.


    Vlajka obce Senohrad

    VLAJKA obce
    - pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej, červenej, žltej, bielej, červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do jej listu.