Orgány verejnej správy

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Orgány verejnej správy

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen - pracovisko Krupina
  ČSA 2190/3
  963 01 Krupina
  tel.: 045 55 11 300
  fax: 045 55 11 595
  e-mail:
  www: www.upsvar-zv.sk
  Pondelok:
  Utorok:
  Streda:
  Štvrtok:
  Piatok:
  8:00 - 15:00
  8:00 - 15:00
  9:00 - 17:00
  nestránkový deň
  8:00 - 12:00

  Okresný úrad Krupina - odbor starostlivosti o životné prostredie
  ČSA 2190/3
  963 01 Krupina
  tel.: 045 55 11 601
  fax: 
  e-mail: ozp@ka.ouzp.sk
  www: www.ka.ouzp.sk
  Pondelok:
  Utorok:
  Streda:
  Štvrtok:
  Piatok:
  8:00 - 15:00
  8:00 - 15:00
  8:00 - 16:00
  8:00 - 15:00
  8:00 - 14:00

  Okresný úrad Zvolen, odbor živnostenského podnikania - pracovisko Krupina
  ČSA 2190/3
  963 01 Krupina
  tel.: 0961 635 783
  fax:
  e-mail: ozpo.ka@minv.sk
  www:
  Pondelok:
  Utorok:
  Streda:
  Štvrtok:
  Piatok:
  8:00 - 15:00
  8:00 - 15:00
  8:00 - 16:00
  8:00 - 15:00
  8:00 - 14:00

  Správa katastra Krupina
  ČSA 2190/3
  963 01 Krupina
  tel.: 045 55 11 698
  fax: 045 55 19 051
  e-mail: skka@gku.sk
  www: www.geodesy.gov.sk
  Pondelok:
  Utorok:
  Streda:
  Štvrtok:
  Piatok:
  8:00 - 15:00
  nestránkový deň
  8:00 - 16:30
  nestránkový deň
  8:00 - 12:30

  Daňový úrad
  Kuzmányho 2191/4
  963 01 Krupina
  tel.: 045 55 21 487
  fax: 045 55 11 279
  e-mail: du.ka@bb.drsr.sk
  www: www.drsr.sk
  Pondelok:
  Utorok:
  Streda:
  Štvrtok:
  Piatok:
  8:00 - 16:00
  nestránkový deň
  8:00 - 17:00
  nestránkový deň
  8:00 - 12:00