Kultúrne pamiatky

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Kultúrne pamiatky

  Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

  Renesančná kaplnka postavená v r. 1748, bola rozširovaná a obnovená v r. 1904 a potom aj neskôr.

  Kostol sv. Imricha

  Postavený v r. 1764. V r. 1781 vrchnú časť kostola zničil požiar spôsobený bleskom. Oltáre, lavice, obraz patróna kostola oheň nezasiahol.

  V roku 2004 bol kostol opravený, zrekonštruované elektrické vedenie a po 70 rokoch bolo vnútorné vymaľovanie chrámu, oprava vonkajšej fasády. Tento jednoloďový barokový kostol je prekvapujúci bohatosťou interiéru. Veľkolepý skvost obce.