Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Kontaktné údaje  Obecný úrad
  • Adresa: Obecný úrad, Senohrad 151, 962 43 Senohrad
  • Telefón: +421 45 54 02 631
  • E-mail: info@senohrad.sk
  • IČO: 00320234
  • DIČ: 202 115 2606
  Kontakty na zamestnancov úradu

  Ing. Anna BUČÍKOVÁ

  • ekonomický úsek
  • zastupovanie matriky
  telefón: +421 45 54 02 631
  mobil: +421 911 863 393

  e-mail:  bucikova@gmail.com


  Ing. Ivana Kozinská

  • matrika
  • daň z nehnuteľnosti
  • evidencia obyvateľstva
  • osvedčovanie listín a podpisov
  • cintorín
  telefón: +421 45 54 02 631
  mobil: +421 911 397 117

  e-mail: matrika@senohrad.sk


  Mária GUTTENOVÁ

  • doručovateľka 
  • knihovníčka
  • upratovačka

  mobil: +421 902 500 710 


  Štefan ŠKRABAN

  • údržbár
  • kurič
  • správca cintorína

  mobil: +421 902 273 834


  Milan DROZDY, ml.

  • technická údržba, ozvučenie, osvetlenie
  • mobil: +421 910 101 200

   e-mail: technik@senohrad.sk  Kontaktujte nás cez formulár
  Poslať správu