Používanie cookies

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Používanie cookies

  V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies.

  Obecný úrad Senohrad nepoužíva cookies ani obdobné technológie na overenie totožnosti užívateľov  a zistenie ich preferencií užívateľov;  prípadne na zabezpečenie našich webových stránok (ďalej len „cookies“).

  Používame len Funkčné cookies – nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky úradu. Nezhromažďujeme žiadne informácie o aktivitách na našej webovej stránke.

  Nepoužívame Reklamné Cookies 
  Nepoužívame Cookies tretích strán

  Používaním webových stránok úradu  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača, a ich ukladaním na vašom zariadení.

  Všeobecne: Súbory cookies sú malé textové súbory, obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Môžu sa použiť na zistenie, či z vášho koncového zariadenia už prebehla komunikácia s našimi stránkami. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané.

  Osobné údaje sa môžu ukladať do cookies vtedy, keď ste s tým súhlasili alebo je to technicky bezpodmienečne nevyhnutné, napr. pre umožnenie chráneného prihlásenia.