Realizácia projektu: Komunitné centrum - rekonštrukcia, prístavba

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

  • Realizácia projektu: Komunitné centrum - rekonštrukcia, prístavba

    V januári 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje...

    Priložené dokumenty(1):