Vývoz komunálneho odpadu pre rok 2020

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631