Výzva na predloženie cenovej ponuky

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631