Štruktúra a kontakty

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Štruktúra a kontakty

  Obecný úrad
  Senohrad 151
  962 43 Senohrad

  IČO: 00320234

  DIČ: 202 115 2606

  telefón:
  +421 45 54 02 631

  e-mail:

  info@senohrad.sk


  Ing. Anna BUČÍKOVÁ

  • ekonomický úsek
  • zastupovanie matriky
  telefón: +421 45 54 02 631
  mobil: +421 911 863 393

  e-mail:  ekonomka.senohrad@gmail.com


  Ing. Ivana KOZINSKÁ

  • matrika
  • daň z nehnuteľnosti
  • evidencia obyvateľstva
  • osvedčovanie listín a podpisov
  • cintorín
  telefón: +421 45 54 02 631
  mobil: +421 911 397 117

  e-mail: matrika@senohrad.sk


  Mária GUTTENOVÁ

  • doručovateľka 
  • knihovníčka
  • upratovačka

  mobil: +421 902 500 710 


  Štefan ŠKRABAN

  • údržbár
  • kurič
  • správca cintorína

  mobil: +421 902 273 834


  Milan DROZDY, ml.

  • technická údržba, ozvučenie, osvetlenie
  • mobil: +421 910 101 200

   e-mail: technik@senohrad.sk