Komisie OZ

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Komisie OZ

  Komisia sociálna, pre výstavbu a verejný poriadok

  Mgr. Erika Turanová,  - predsedkyňa, poslankyňa OZ

  Štefan Matejka,  člen, poslanec OZ

  Ján Orem,  člen, poslanec OZ

  Ján Čierny, člen, občan

  Ján Malček, člen, občan


  Komisia kultúrna, pre mládež a šport

  Anna Čierna,  predsedkyňa, poslankyňa OZ

  Mgr. Jozef Malček, člen, poslanec OZ

  Zuzana Stankovičová, členka, poslankyňa OZ

  Ing. Martina Oremová, členka, občanka

  Jozef Dolinský, člen, občan