Infraštruktúra

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Infraštruktúra

  • Obecný úrad
  • Pošta
  • Rímsko-katolícky farský úrad
  • Materská škola
  • Knižnica
  • Požiarna zbrojnica
  • Dom smútku
  • Futbalové ihrisko
  • Multifunkčné ihrisko /futbal, tenis, volejbal,/
  • Predajňa rozličného tovaru
  • Pohostinstvo
  • Verejný vodovod
  • Telekomunikačné zariadenia /telefón, internet/
  • Verejné osvetlenie
  • Miestny rozhlas
  • Autobusová doprava