VZN Obce Senohrad o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Senohrad

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631