VZN Obce Senohrad o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631