Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, dňa 29. februára 2020

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, dňa 29. februára 2020

  Volič môže požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o:

  1. voľbu poštou
  2. hlasovací preukaz,

  zaslaním žiadosti "na elektronickú (e-mailovú) adresu:
  info@senohrad.sk  Priložené dokumenty(1):