Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, dňa 29. februára 2020

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631