VZN Obce Senohrad o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských vých-vzd.zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmien

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631