Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2018

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

  • Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2018

    Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu i úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

    Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 16,69%