USMERNENIE - registrácia chovu s jednou ošípanou pre domácu spotrebu

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631