Voľby prezidenta Slovenskej republiky 30.03.2019

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Voľby prezidenta Slovenskej republiky 30.03.2019

  Voľby prezidenta dňa 30.03.2019

  Výsledky v obci Senohrad dňa 30.03.2019 - 2. kolo


  Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
  1 . Z u z a n a     Č a p u t o v á, M g r.                         69
  2 . M a r o š     Š e f č o v i č,  J U D r. , P h D .         167