Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre Obec Senohrad pre rok 2019

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631