Oznam Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Oznam Pôdohospodárskej platobnej agentúry

  PÔDOHOSPODÁRSKA  PLATOBNÁ  AGENTÚRA

  Dobrovičova 12,  815 26 Bratislava 1

  Regionálne pracovisko, Dopravná 14, 934 01 Levice 


                                                                                                                                                                                         3.12.2018

   

  VEC :  Oznam pre žiadateľov priamych podpôr

   

  PPA  Bratislava, regionálne pracovisko Levice sa obracia na Vás so žiadosťou  o zverejnenie výzvy na prevzatie rozhodnutia o poskytnutí priamych podpôr   na plochu ,  pre rok 2018  tohto znenia :

   

            Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí  podali žiadosť o získanie podpory na plochu   v roku 2018, aby si urýchlene a neodkladne prevzali na Regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14,  rozhodnutie o poskytnutí priamej platby  pre rok 2018. 

            Rozhodnutia sa vydávajú po predložení občianskeho preukazu, v pracovných dňoch   pondelok  -  piatok od 7,30-16,00 hod.   Uvedené rozhodnutia budú pripravené na vydávanie žiadateľom od  utorka  4.12.2018.

  Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že termín   12.12.2018  do 16,00 hod je predbežne  predpokladaný  ako posledný deň na prevzatie rozhodnutia.

  Za vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.

                                                            

   

                                                                                        Ing. Michal Kúdela  

                                                                           Poverený zamestnanec  RP PPA  Levice

  Priložené dokumenty(1):