Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018

   

  Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018

   

  VÝSLEDKY VOLIEB

   

  Miestna volebná komisia v Senohrade

  oznamuje výsledky volieb starostu obce

  a poslancov obecného zastupiteľstva,

  ktoré sa konali 10.11.2018

   

  Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov                             615          

  Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                 403

   

  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných                     397

  pre voľby do obecného zastupiteľstva                               

   

  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných                     399

  pre voľby starostu obce                                                      

   

  Účasť voličov  v percentách                                                        65,52 %

   

  Počet platných hlasov odovzdaných pre voľbu starostu obce

  1.    Oľga Bartková, Mgr., Smer - sociálna demokracia, SNS, SMS, Most – Híd                         181

  2.      Ľuboš Fintor, nezávislý kandidát                                                                                                    40

  3.      Erika Turanová, Mgr., nezávislá kandidátka                                                                178

   

  Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

   

  1.      Erika Turanová, Mgr., nezávislá kandidátka                                           284

  2.      Jozef Malček, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie                                       266

  3.      Ján Orem, Smer – sociálna demokracia                                                      266

  4.      Milan Drozdy ml., nezávislý kandidát                                                       234

  5.      Štefan Matejka, Slovenská národná strana                                                        218

  6.      Zuzana Stankovičová, Smer – sociálna demokracia                              208

  7.      Anna Čierna, Kresťanskodemokratické hnutie                                        202

                        

   

  Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ

  1.      Ľuboš Fintor, nezávislý kandidát                                                                                      195

  2.      Ján Gutten, Mgr., Smer – sociálna demokracia                                                  186