VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Senohrad

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631