VZN o zásadách odmeňovania poslancov OZ

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631