Mapový portál na našej stránke.

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

  • Mapový portál na našej stránke.

    Pre skvalitnenie služieb občanom, obec Senohrad v spolupráci so spoločnosťou Mapa Slovakia Digital s.r.o uvádza na stránke mapový portál obce, v ktorom nájdete zakladné podkladové mapy a orthofotomapu, Kataster nehnuteľností - možnosť zobraziť register "C" a "E" + zobrazenie aktuálneho LV. Do budúcna sa  pripravuje rozšírenie o dalšie možnosti a funkcionality ako Uzemný plán obce, Cintorín a dalšie. Aplikácia má informatívny charakter. Mapový portál je dostupný na adrese mobec.sk/senohrad.

    Priložené dokumenty(1):