O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ a MŠ

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631