O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631