O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631