O miestnom poplatku za komunálne odpady a D.S.O.

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631