O miestnej dani za ubytovanie

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631