O dočasnom obmedzení pitnej vody v čase jej nedostatku

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631