O výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ s MŠ

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631