Obec Senohrad informuje

Informujeme občanov o čiastočnej uzávierke na ceste II/527 z dôvodu výstavby prístupovej cesty vedúcej do areálu farmy Dobrá úroda, s.r.o.

Doba uzávierky: 01.07.2015 - 30.09.2015Priložené súbory:

 Pozývame všetkých na celoobecné podujatie ku Dňu detí, ktoré sa uskutoční dňa 14.6.2015 o 14.00 hod. na priestranstve pri kaplnke v Senohrade.

Termíny vývozu komunálneho odpadu v roku 2015


Priložené súbory:

SSE oznamuje svojim odberateľom, že dňa

01.07.2015 v čase od 8.00h. do 13:30 hod.

bude v obci Senohrad prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..Priložené súbory:

Obec Senohrad oznamuje občanom, že nové aktuálne telefónne číslo pevnej linky Obecného úradu v Senohrade je:

045/540 26 31

(viac kontaktov na zamestnancov Obecného úradu nájdete v menu Obecný úrad)


Spravodajstvo
  • Jednota dôchodcov

    Organizácia Jednoty dôchodcov vznikla v januári v roku 2000. Zakladajúcimi členmi boli p. Pavel Kotruch a p. Ján Dobrocký. Prvým i súčasným predsedom je Ján Slúka. Organizácia má 53 členov. Členovia organizácie sa zapájajú do kultúrneho i spoločenského života v obci ako aj pr...

    Čítať článok...
  • Počasie
    Počasie Senohrad online
  • Farské oznamy